Whatsapp

Arbopoli

Directe aanpak resulteert in direct resultaat

De samenwerking met de Arbopoli is uniek in meerdere opzichten. Buiten het feit dat de Arbopoli een unieke tool is voor bedrijven om te werken aan een lager verzuim kan er door de samenwerking snel en direct worden geschakeld om verzuim aan te pakken. Binnenkort zal ook de nieuwe site van de Arbopoli online komen, hier wordt duidelijk hoe de Arbopoli werkt.