Whatsapp

Osteopathie

Osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelwijze. De osteopaat heeft als doel om bewegingsbeperkingen in het lichaam op te sporen met zijn handen. Deze gevonden bewegingsbeperkingen worden vervolgens behandeld met manuele technieken variërend van zachte technieken tot manipulaties (kraken).

Osteopathie heeft 3 pijlers als uitgangspunt: het Pariëtaal systeem, het visceraal systeem en het craniosacrale systeem. Deze drie systemen hebben invloed op elkaar waar zij in verbinding staan door zenuwen, lymfevocht, bindweefsel en bloedvaten.

De kracht van osteopathie is dat je deze systemen eigenlijk niet los van elkaar kunt zien en er dus altijd wordt gekozen voor een brede aanpak van het probleem.